Biodynamisch licht op kantoor

Biodynamisch licht op kantoor

Volg het ritme van de natuur.

Biodynamisch licht verhoogt de productiviteit

PULSE VTL (Visual Timing Light) brengt de dynamiek van het natuurlijke daglicht naar binnen en breidt de emotionele en ergonomische aspecten van de lichtkwaliteit uit. Biodynamisch licht kan vooral in kantoren met weinig zichtbaar daglicht, en in de wintermaanden als de interne klok nauwelijks met het daglicht gesynchroniseerd wordt, het welbevinden van de medewerkers duurzaam versterken.

Dit innovatieve lichtmanagementsysteem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met prof. dr. ing. Herbert Plischke, hoogleraar licht en gezondheid aan de Ludwig Maximus universiteit München en medewerker van het “Generation Research Program” in Bad Tölz. Een biologisch werkzame lamp die is uitgerust met PULSE VTL verandert de helderheid en lichtkleur aan de hand van het natuurlijke daglicht. Dynamisch licht heeft het grootste effect als het door een lichtbron met een groot oppervlak wordt uitgestraald (indirecte verlichting) en met de juiste invalshoek (van voren en van boven) het oog bereikt.

“Wij geven mensen terug wat ze tijdens het werk op kantoor aan daglicht wordt ontnomen.”
Prof. dr. ing. Herbert Plischke

Pulse VTL 's morgens

‘s morgens

Pulse VTL 's middags

‘s middags

Pulse VTL namiddag

namiddag

Pulse VTL 's avonds

‘s avonds

‘s morgens
’s Ochtends wordt in het lichaam het hormoon cortisol aangemaakt. Dit activeert de stofwisseling en programmeert het lichaam voor de dagelijkse activiteiten. Het eerste ochtendlicht onderdrukt de productie van het slaaphormoon melatonine. PULSE VTL ondersteunt de activiteit van het stresshormoon cortisol aan het begin van de werkdag door stimulerend licht met een koele toon en een hoge lichtsterkte.

‘s middags
In de loop van de dag wordt continu cortisol aangemaakt. Rond het middaguur levert dit bij werkenden een goed prestatievermogen op. Voor PULSE VTL betekent dit: overwegend activerend licht met een koele toon blijven bijsturen.

namiddag
In de namiddag is de productie van cortisol in het lichaam reeds duidelijk afgenomen, de actieve werkfase loopt ten einde. Maar de productie van het slaaphormoon is op dit tijdstip nog niet gewenst. PULSE VTL ondersteunt deze overgangstijd met een neutraal gemengd licht. De lichtsterkte wordt steeds verder verminderd.

‘s avonds
Het hormoon melatonine maakt moe, vertraagt de lichaamsfuncties en verlaagt de activiteit ten behoeve van de nachtrust. Als het lichaam overdag biodynamisch licht ontvangt, zal ook de melatoninespiegel in de nacht hoog uitvallen. De persoon slaapt goed, voelt zich uitgerust en is de volgende dag actief en productief. PULSE VTL begeleidt de overgang naar de rustfase door een verlaging van de lichtsterkte en een ontspannen warm licht.