Service & garantie

Service & garantie

Herstel of vervanging.

Wanneer een defect buiten uw schuld om is ontstaan geldt het volgende: Als het defect zich binnen 2 jaar na aankoop voordoet hoeft u geen kosten te betalen bij reparatie of vervanging. Na 2 jaar, kan het zijn dat u een deel van de herstel- of vervangingskosten moet betalen wanneer bijvoorbeeld de reparatie, de levensduur van het product verlengt. Is het defect ontstaan doordat u dit zelf heeft veroorzaakt? Bijvoorbeeld doordat u het product niet op de juiste wijze heeft gebruikt? Dan betaalt u zelf de voorrij – en reparatiekosten.

Herstel of vervanging bij een defect, op basis van de wettelijke garantie gaat niet op:

  • Wanneer een defect wordt veroorzaakt door normale slijtage.
  • Wanneer u niet in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs.
  • Bij onoordeelkundig gebruik.
  • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
  • Indien anderen dan De ErgoShop werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd zonder dat eerst met De ErgoShop is overlegd.

Klachtenprocedure
Ons streven is dat u tevreden bent met alles wat u bij De ErgoShop koopt. Maar mocht een artikel onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen, is er iets misgegaan met de bezorging of heeft u een klacht? Neem dan meteen contact met ons op. We helpen u graag en staan altijd voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen!

U kunt uw klacht doorgeven via het klachtenformulier. Wij reageren binnen 2 werkdagen op uw klacht.

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven op: 0182 59 73 30