Aeris

De missie van aeris is een revolutie doorvoeren in ergonomie op je werkplek. De filosofie is eenvoudig maar effectief: meer beweging! En wel in drie dimensies –  dat noemt aeris 3D-ergonomie. Dit betekent voor onze klanten: betere gezondheid, meer motivatie en meer productiviteit. Het succes geeft ons gelijk: voor al onze producten – de actiefstoel swopper, de actief stastoel muvman, de actief kinderdraaistoel swoppster, de bureaustoel 3Dee of de objectstoel oyo – geldt dat ze nieuwe maatstaven zetten.